خسته از منم...

ریشه کرده در بند بند وجودم منیّت و غرور، توان سجده ام بده...

کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

زنهار فرمانش مبر و سجده کن و خود را [به خدا] نزدیک گردان

سوره مبارکه علق(19)

/ 1 نظر / 26 بازدید
بهار

توان سجده ام بده... [گل]