درمان غرور

فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ (46) قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِینَ (47)

ساحران حقیقت را دریافتند و بى اختیار به درگاه خدا به سجده افتادند .«46»
گفتند : ما به پروردگار جهان ها ایمان آوردیم ،«47»
همان پروردگار موسى و هارون .«48»
فرعون به ساحران گفت : آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید ؟ و چاره اى جز این ندید که بگوید : قطعاً موسى بزرگ شماست که سحر را به شما آموخته است . به زودى خواهید دانست که با شما چه مى کنم ! حتماً یک دست و یک پاى شما را به عکس یکدیگر خواهم برید و همه شما را به صلیب خواهم کشید .«49»
آنان در پاسخ فرعون گفتند : این شکنجه براى ما زیانى نیست ، زیرا بدین وسیله به سوى پروردگارمان باز مى گردیم و به لقاى او نایل مى شویم .«50

سوره مبارکه شعرا(46-50)

در روایت فرموده اند هیچ وقت دیگران را از خودتان پست تر ندانید شاید مثل ساحران فرعون باشند و توبه کنند و با عاقبت خیر از دنیا بروند.پس هیچ وقت تکبر نکنید.

/ 0 نظر / 25 بازدید